सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धि नियमायली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौंडा, मकवानपुरसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन (सूचना सार्वनजिक गरेको अवधिः- २०७८ श्रावण १ देखि २०७८ आश्विन मसान्तसम्म)

१५ कार्तिक २०७८, सोमबार ११:३८

स्वत प्रकाशन सुचना